Azterketa Teknikoak


Natura-guneetarako erabilera publikorako planak garatzen ditugu, bisitarien harrerarako nahiz ekintza iraunkorren garapenerako inguruak duen potentzialtasuna aztertuz.

Turismo jasangarria bultzatzea helburu duten proiektuentzako kartografia lanak burutzen ditugu.

Ekosistemen ondare eta zerbitzuen balorazio ekonomikoak aurrera eramateko disziplina arteko taldeetan parte hartzen dugu.